Hệ thống phần mềm quản lý hệ thống giao thông

CÁC VẤN ĐỀ NHÀ QUẢN LÝ GẶP KHI QUẢN LÝ HỆ THỐNG GIAO THÔNG

- Không có bản đồ tổng thể để kiểm soát trực quan các đối tượng gắn liền với giao thông: thông tin, vị trí, hình ảnh.

- Không giám sát được hiện trạng và diễn biến thay đổi theo thời gian và không gian của đối tượng.

- Không thể tìm kiếm, truy vấn cụ thể từng đối tượng theo không gian và thời gian.

- Thiếu công cụ để hỗ trợ giám sát tình trạng cụ thể từng đối tượng.

- Không thể tìm đường và các bài toán phân tích không gian trong việc tiềm kiếm, quy hoạch, lập kế hoạch triển khai, thực hiện,...

- Không có công cụ hỗ trợ thu thập, cập nhật dữ liệu tại hiện trường của cụ thể từng đối tượng.

- Không có bản đồ tổng thể hỗ trợ công tác quản lý, quy hoạch và phát triển đa ngành, liên ngành,...

GIẢI PHÁP ĐẶT RA

- Lập bản đồ số tổng thể để kiểm soát trực quan các đối tượng gắn liền với giao thông: thông tin, vị trí, hình ảnh.

- Công cụ để hỗ trợ giám sát, truy vấn, chỉnh sửa, thay đổi thông tin tình trạng cụ thể từng đối tượng

- Công cụ hỗ trợ thu thập, cập nhật dữ liệu, thông tin đối tượng tại hiện trường,...

VIETMAP MAP API

- Cung cấp bản đồ với chức năng chính là chỉ đường. Giúp cho việc lựa chọn tuyến đường đi tốt hơn để đến được địa điểm một cách dễ dàng

- Dịch vụ hỗ trợ việc tìm kiếm nhanh và hiệu quả hơn bằng các chức năng gợi ý từ khóa với thông tin bạn đang tìm kiếm.

- Cho tìm kiếm vị trí từ tọa độ x,y và nội suy ra địa chỉ tại vị trí đó.

- Cho phép tìm kiếm vị trí từ thông tin tên của địa điểm, địa chỉ. Đồng thời cũng cho phép 1 số các lựa chọn như tìm kiếm trong 1 vùng, tìm trong 1 bán kính cho trước,...

...

Xem profile: http://giaiphapdientu.vn/sach/quan-ly-he-thong-giao-thong/index.html

ĐỐI TÁC