Dịch vụ công trực tuyến

I. Giới thiệu phần mềm dịch vụ công trực tuyến OpenOPS(Online Public Service):

OpenOPS là phần mềm lõi cho hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Tri Thức nghiên cứu và phát triển. Phần mềm có thể tạo ra các dịch vụ công ở các cấp độ 2,3,4 theo đúng quy định của thủ tục hành chính và qui định của Bộ thông tin và truyền thông về dịch vụ công trực tuyến.

Với sản phẩm OpenOPS có thể triển khai dịch vụ công trực tuyến cho cấp Bộ, ngành hay địa phương bằng các thao tác cấu hình đơn giản, cụ thể với các tính năng ưu việc sau:

 1. Cấp động thành phần hồ sơ thủ tục hành chính cấp độ 2.
 2. Cấp động thành phần hồ sơ thủ tục hành chính cấp độ 3, 4.
 3. Liên thông động thủ tục hành chính các cấp độ.
 4. Tùy biến giao diện đồ họa và các chức năng phụ trợ như: đánh giá cán bộ, đánh giá chất lượng dịch vụ công,…
 5. Tích hợp dịch vụ:
  • Tin nhắn tổng đài SMS.
  • Chữ ký số.
  • Cổng thanh toán.
  • Chuyển fax nhanh.
  • Phần mềm một cửa điện tử
  • Kios tra cứu thông tin
  • Xếp hàng tự động

II. Mô hình triển khai OpenOPS

 1. Triển khai theo mô hình tập trung: Toàn bộ hệ thống ứng dụng bao gồm phần tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả trực tuyến, xử lý hồ sơ được triển khai tập trung tại một trung tâm dữ liệu duy nhất. Người làm thủ tục và cán bộ cùng truy cập vào một địa chỉ thống nhất.
 2. Triển khai theo mô hình phân tán: Mỗi một nhóm dịch vụ công trong một lĩnh vực được triển khai tại một hệ thống với địa chỉ truy cập khác nhau. Người làm thủ tục và xử lý hồ sơ ở lĩnh vực nào thì truy cập vào địa chỉ của ứng dụng tương ứng. Cổng dịch vụ công quản lý danh mục các thủ tục hành chính và tạo liên kết đến các địa chỉ ứng dụng để người dùng truy cập nộp hồ sơ trực tuyến. Ngoài ra cổng cũng thực hiện chức năng thu thập thông tin để giám sát tập trung tình trạng xử lý hồ sơ tại các ứng dụng dịch vụ công khác nhau.
 3. Triển khai theo mô hình hỗn hợp: Trong mô hình này một địa chỉ cổng dịch vụ công duy nhất được triển khai để làm nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tuyến cho người làm thủ tục. Trong đó các ứng dụng xử lý hồ sơ sẽ được triển khai phân tán theo từng lĩnh vực của cơ quan xử lý. Hồ sơ được tiếp nhận trên cổng sẽ được chuyển xử lý, đồng thời nhận kết quả từ ứng dụng của cán bộ xử lý hồ sơ qua một giao thức trao đổi dữ liệu thống nhất.

III. Khả năng đáp ứng của OpenOPS(Online Public Service):

 1. Công bố thủ tục hành chính: 100% cấp độ 2.
 2. Một cửa điện tử trực tiếp tại Trung tâm hành chính công: 100% cho việc tiếp nhận, chuyển xử lý, trả kết quả,...
 3. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.
 4. Thành phần bổ trợ: chữ ký số, hóa đơn điện tử, tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia,...

ĐỐI TÁC