7 xu thế chủ đạo ảnh hưởng tương lai kinh tế số của Việt Nam

Các xu thế là cơ sở để xây dựng kịch bản và hoạch định chính sách cho kinh tế số Việt Nam đến năm 2030 - 2045.

Cơ quan chuyên nghiên cứu về số liệu và công nghệ số thuộc Tổ chức khoa học quốc gia Australia (Data61|SCIRO) cùng với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa công bố Báo cáo Tương lai kinh tế số Việt Nam: hướng đến năm 2030, 2045. Báo cáo phân tích các xu thế ảnh hưởng đến sự phát triển của kinh tế số của Việt Nam đến năm 2045.

Ảnh minh họa: ST.

Nhóm nghiên cứu xác định bảy xu thế chủ đạo ảnh hưởng đến tương lai kinh tế số của Việt Nam, trong đó có tác động của các công nghệ số mới nổi, các thị trường xuất khẩu mới cho Việt Nam, sự phát triển của cơ sở hạ tầng số hiện đại, nhu cầu phát triển thành phố thông minh, sự gia tăng của kỹ năng và dịch vụ số và sự thay đổi hành vi của người tiêu dùng.

Các xu thế chủ đạo này là cơ sở xây dựng nên bốn kịch bản cho tương lai nền kinh tế số của Việt Nam, phác họa một bức tranh toàn cảnh giúp các nhà hoạch định chính sách xây dựng kế hoạch cho kinh tế số của Việt Nam trong tương lai.  Bốn kịch bản gồm: truyền thống, chuyển đổi số, xuất khẩu số và tiêu dùng số. Mỗi kịch bản đều có khả năng tác động đến tăng trưởng GDP hàng năm của Việt Nam.

Tiến sỹ Lucy Cameron, tư vấn nghiên cứu cao cấp tại Data61|CSIRO, tác giả chính của báo cáo cho biết, Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới và đã trở thành một trong những quốc gia năng động nhất ở khu vực Đông Á.

 "Làn sóng tiếp theo của các công nghệ số như Trí tuệ nhân tạo, Chuỗi khối, Internet vạn vật và các dịch vụ dựa trên nền tảng và điện toán đám mây – có tiềm năng chuyển đổi Việt Nam thành một nền kinh tế hiệu suất cao tiếp theo của Châu Á. Việt Nam cần phải nắm bắt những cơ hội to lớn này đồng thời hạn chế một số rủi ro", Tiến sỹ Lucy Cameron nói và cho biết tương lai của nền kinh tế phụ thuộc vào vị trí của Việt Nam trong bản đồ số của khu vực và mức độ ứng dụng các sản phẩm và dịch vụ số của chính phủ, cộng đồng và ngành công nghiệp.

Tiến sỹ Lucy Cameron nói về các kịch bản với kinh tế số của Việt Nam. Ảnh: Giang Huy.

Báo cáo là một hợp phần trong Chương trình Aus4Innovation của Chính phủ Australia tài trợ với trị giá 10 triệu đô la Australia. Chương trình là sáng kiến chiến lược được thiết kế để tăng cường các mối liên kết giữa hệ thống đổi mới sáng tạo của Australia và Việt Nam. Báo cáo là thành quả quan trọng đầu tiên của Chương trình Quan hệ Đối tác Đổi mới sáng tạo Aus4Innovation giữa Australia và Việt Nam. 

Đây là báo cáo thứ 3 do Data 61|CSIRO xây dựng cho Chương trình Aus4Innovation. Báo cáo thứ nhất là "Việt Nam ngày nay, đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô và kinh tế số của Việt Nam" trong năm 2021.

 

ĐỐI TÁC