Tập huấn Hô kinh doanh tỉnh An Giang

Tập Huấn phần mềm Hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn  An Giang với sự tham gia của hơn 50 cán bộ, chuyên viên của Sở KH và Phòng Kế hoạch - tài chính của 11 Huyện, thị, thành phố.

 

ĐỐI TÁC